“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

202015/12.08.2015 г. - Открита процедура при условията на чл.14, ал.3 от ЗОП с предмет "Доставка на един брой колесен багер челен товарач и сервизното му обслужване в рамките на гаранционния му срок

Уникален номер на   поръчката в РОП

 00459-2015-0006

Предмет на поръчката

Доставка на един брой колесен багер - челен товарач, гаранционното му поддържане и сервизното му обслужване в рамките на гаранционния му срок. Обученние на служители за работа с багера

Срок за подаване на предложения

21.09.2015 г.

Отваряне на офертите

23.09.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 12.08.2015 г.

  Изтегли

Решение за промяна-публикувано на 14.08.2015 г

Изтегли

Съобщение за отваряне на цени-публикувано на 24.09.2015 г. 

Изтегли

Решение за определяне на изпълнител и протоколи - публикувано на 02.10.2015 г.

Изтегли

Договор-публикувано на 27.10.2015г.

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

 Обявление за приключил договор - публикувано на 27.12.2016 г.  Изтегли  

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница