“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е необходимо в срок до 31 ЯНУАРИ 2020 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред.

16 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА АБОНАТИТЕ В Ж.К.ОРЕЛ ДО 17.00 ЧАСА.

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ В КВ.ВАРОША, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 17.00 ЧАСА В ЦЕЛИЯТ КВАРТАЛ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

10 ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА АБОНАТИТЕ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ПЕРИСТЪР И УЛ.СТРАНДЖА,  БУЛ.АПР.ВЪСТАНИЕ И БУЛ.БЕЛИ ЛОМ ДО 13.00 ЧАСА. 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

27 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА  ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО   НА АБОНАТИТЕ ОТ УЛ.СТ.КАРАДЖА ОТ 10.00 ЧАСА  ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМ.ДЕЙНОСТИ .

- СЕЛО ПОРОИЩЕ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В СЕЛОТО ОТ 11.00 ЧАСА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

23 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА  АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА УЛ.ВАРДАР,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО   В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ДУНАВ И БУЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ВИТ И УЛ.ДОБРУДЖА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМ.ДЕЙНОСТИ  .

- ГРАД РАЗГРАД - ПОДМЯНА АВАРИРАЛО СВО НА УЛ.ВИТОША № 34 - НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.БУЗЛУДЖА И УЛ.БЕЛАСИЦА, У.Ю.БУЛЕВАРД И БУЛ.АПРВЪСТАНИЕ  ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМ.ДЕЙНОСТИ

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

20 ДЕКЕМВ,И 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСРТАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА В КРАЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ИВАН ВАЗОВ И УЛ.ДОБРУДЖА  И УЛ.ДУНАВ И  БУЛ.КНЯЗ БОРИС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

18 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСРТАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА В ЗОНАТА  ОТ УЛ.БЕЛАСИЦА ДО УЛ.БУЗЛУДЖА И ОТ УЛ.ЮЖЕН БУЛЕВАРД ДО БУЛ.АПР.ВЪСТАНИЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

11 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ДЯНКОВО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 14.00 ЧАСА В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ЛОЗЯТА ПОСОКА ИСПЕРИХСКИ ПЪТ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17.00 ЧАСА

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

10 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН И ВАСИЛ ЛЕВСКИЛ,  БУЛ.КНЯЗ БОРИС И БУЛ.БЕЛИ ЛОМ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

06 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

 - ГРАД РАЗГРАД - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЦЯЛАТА ЗОНА.

 ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

 

07 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД -БУЛ.БЕЛИ ЛОМ 56 - отстраняване на авария, нарушено водоподаване до приключване на ремонтните дейности жил.блокове бул.Бели Лом 58, 60, 62 и в района около Интеррума.

 

 

- СЕЛО ЛИПНИК - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване в цялото село до приключване на ремонтните дейности

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

06 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  В ГРАД РАЗГРАД В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН И УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, БУЛ.КНЯЗ БОРИС И УЛ.БЕЛИ ЛОМ и ЖК.ОСВОБОЖДЕНИЕ  ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 17.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

05 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ЛИПНИК -  отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване в цялото село за времето от 9.00 до 13.00 часа.

- СЕЛО ДРЯНОВЕЦ - онстраняване на авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване в ниската част на селото до 14.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

30 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - Ж.К.ОРЕЛ - РЕМОНТ НА СГРАДНА АРМАТУРА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 14.00 ЧАСА В ЦЕЛИЯ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС.

- ГРАД РАЗГРАД - УЛ.САВА КАТРАФИЛОВ 3 - ИЗВЪРШВАНЕ РЕМОНТ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА В ЗОНАТА

- СЕЛО БЛАГОЕВО - УЛ.ХРИСТО БОТЕВ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 12.00 ЧАСА ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

29 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - изпълнение инвестиционен проект  на клиент на дружеството, присъединяване към водопроводната мрежа, нарушено водоподаване за времето от 11.00 до 15.00 по ул.Венелин, ул.Дунав и ул.раковска

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

23 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ИЗТОЧНА  ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 18,00 ЧАСА

- СЕЛО ОСЕНЕЦ - УЛ.СТ.РАДКОВ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15,00 ЧАСА В ЦЯЛОТО СЕЛО. 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

Поради извършване на монтаж на оборудване  на 17.10.2019 год. /четвъртък/ от 09:00 до 16:00 ч. ще бъде преустановено водоподаването в с. Беловец.

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОЕМ СЕЛО ГЕЦОВО,  СА ВЪЗМОЖНИ ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО И ЗАМЪТВАНЕ НА ВОДАТА ДО 18.10.2019 Г

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

11 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - Ж.К. ОРЕЛ - отстраняване на авария на довеждащ водопровод, нарушено водоподаване в целия жилищен комплек  до 15.00 часа.

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - ул.Трети март - отстраняване на авария, нарушено водоподаване в югозападната част на селото до 16.00 часа.

- СЕЛО МОРТОГОНОВО - ул.Девети септември - отстраняване на авария, нарушено водоподаване в ниската част на селото до 16.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

07 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - Ж.К. ОРЕЛ - отстраняване на авария на довеждащ водопровод, нарушено водоподаване в целия жилищен комплек, ул.Никола Пенев, ул.Дончо Сумпаров и ул.Борис Йончев до 18.00 чада.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

03 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ДОНЧО СУМПАРОВ - отстраняване на авария, нарушено водоподаването  до 15.00 часа по ул.Д.Сумпаров, ул.Никола Пенев и ул.Борис Йончев.

- СЕЛО ОСЕНЕЦ, ул.ПИРИН - отстраняване на авария, нарушено водоподаване   в цялото село  до 13.00 часа.

- СЕЛО  БАЛКАНСКИ - извършване на ремонтни дейности, нарушено водоподаване в цялото село до 12.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ  ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

01 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ЖК.ОРЕЛ БЛ.1, УЛ.ИВАЙЛО - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС ДО 15.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

30 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - отстраняване на авария на  довеждащ водопровод, нарушено водоподаване в цялото село до приключване на ремонтните дейности.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

19 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛ.БАБУНА - НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН  В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ГРАДА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

12 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ВИЛНА ЗОНА - НА СЕВЕР ОТ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ.

- ПОРАДИ ПРОБЛЕМИ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯТА НА  ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В СЕЛО ДРЯНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

10 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ, ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО  ПО БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ И УЛ.ЮЖЕН БУЛЕВАРД, УЛ.БУЗЛУДЖА И УЛ.ВРЪХ СВЕТИ НИКОЛА.

- СЕЛО УШИНЦИ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА 2 БР.АВАРИИ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 13.00 ЧАСА.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

- СЕЛО ЕЗЕРЧЕ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА 2 БР.АВАРИИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА,  ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

09 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД УЛ.БУЗЛУДЖА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 15.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.БУЗЛУДЖА И УЛ.ВРЪХ СВЕТИ НИКОЛА, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ И УЛ.ЮЖЕН БУЛЕВАРД.

- ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИРАЛ ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ НА УЛ.ПРЕСЛАВ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 12.00 ЧАСА В ЗОНА ГРЪНЧАРСКА /БУЛ.АПР.ВЪСТАНИЕ, БУЛ.БЕЛИ ЛОМ, УЛ.ПЕРИСТЪР И УЛ.СТРАНДЖА/.

- СЕЛО ДРЯНОВЕЦ - ПОРАДИ НАМАЛЕН ДЕБИТ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ Е ВЪЗМОЖНО НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО. РАБОТИ СЕ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА В СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ.ИСКЪР И УЛ.МАРИЦА ,   НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ И РЕКА БЕЛИ ЛОМ, УЛ.ИСКЪР И УЛ.СТРАНДЖА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 8.00 ДО 15.00 ЧАСА.

- СЕЛО ГЕЦОВО -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА ГРАД РАЗГРАД,  НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 9.00 ЧАСА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

- ГРАД ЦАР КАЛОЯН -   ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ,  СА ВЪЗМОЖНИ ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ГРАДА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 8.00 ДО 17.00 ЧАСА. 

МОЛЯ, ДА БЪДЕМ ИЗВИНЕНИ  ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

27 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ РЕМОНТ НА ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ НА ППМГ "АКАД. Н.ОБРЕШКОВ" ГР.РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ: ДРАМА, СТРАНДЖА И ВЕЛЕС, АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 12.00 ЧАСА

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

23 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ИМОТ НА УЛ. ПОЛКОВНИК МАРКОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛИЦИТЕ: ДЪБРАВА, МИДИЯ, ДОБРОВСКА, ЖЕРАВНА И ЧАСТ ОТ ЮЖЕН БУЛЕВАРД ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 14.00 ЧАСА.

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВНЕТО НА УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА И УЛИЦИТЕ ОКОЛО НЕЯ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 17.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

14 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ДРУЖЕСТВОТО -  ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДВРЪЗКА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА КЛИЕНТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В Ж.К.ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 16.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

12 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ПОДМЯНА НА АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.ЦАР СИМЕОН № 5 В ГРАД РАЗГРАД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15.00 ЧАСА ПО УЛ.ЦАР СИМЕОН В УЧАСТЪКА ОТ БУЛ.АПРИЛСКО  ВЪСТАНИЕ И БУЛ.БЪЛГАРИЯ, УЛ.ДОНДУКОВ  И УЛ.СТРАНДЖА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

09 АВГУСТ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ГРАДА, ЗОНА БАСЕЙНА, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

Поради извършване на аварийно възстановителни работи ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - Ж.К.ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 ЧАСА В ЦЕЛИЯ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС.

- СЕЛО УШИНЦИ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 ЧАСА В ЦЯЛОТО СЕЛО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

Поради извършване на аварийно възстановителни работи ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ, УЛ.БЕЛИ ЛОМ - присъединяване на нов абонат към водопроводната мрежа, нарушено водоподаването до 14.00 часа в югоизточната част на селото.

- СЕЛО НЕДОКЛАД - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване до 12 часа в цялото село.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА. 

„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр. Разград уведомява своите абонати, че поради технически причини в периода от 31.07.2019 г. до 05.08.2019 г. вкл., ще има периодични смущения във водоподаването в гр. Кубрат, предимно във високите зони.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА!

29 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА В СЕЛО ЮПЕР, ОБЩИНА КУБРАТ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО ОТ 29 ЮЛИ ДО 09 АВГУСТ ЗА ВРЕМЕТО  ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

23 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - отстраняване авария на  ул.Жеравна и кръстовището на ул.Юмрукчал, нарушено водоподаване  в района до 14.00  часа.

- СЕЛО ОСЕНЕЦ - временни прекъсвания на водоподаването в селото до 17.00 часа.

- СЕЛО ДРЯНОВЕЦ - временни прекъсвания на водоподаването в селото до 17.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

18 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Поради отстраняване на аварии ще бъде прекъснато водоснабдяването в с. Беловец и с. Сеслав от 8:00 до 17:00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА  ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

16 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГРАД РАЗГРАД  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА  ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

15 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА СГРАДНО  ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.СВЕТИ КЛИМЕНТ № 106, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 ЧАСА В КВ.ВОДНА ЦЕНТРАЛА.

- ГРАД РАЗГРАД - РЕМОНТ НА ВОДОМЕРЕН ВЪЗЕЛ  НА ГАРОВ ПЪТ  /БИВША ФАБРИКА ОРЕЛ/, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  СЕВЕРНО ОТ ГАРОВ ПЪТ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 12.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

11 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ.ПОЛКОВНИК МАРКОВ И УЛ.ПЛИСКА  - КВ.ДОБРОВСКИ ГРАД РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА ВЪВ ВИСОКА ЗОНА - 1 И ВИСОКА ЗОНА-2.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

10 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИКА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГРАД РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ  ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 12.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

09 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО УШИНЦИ, УЛ.БАЧО КИРО - отстраняване авария уличен водопровод, нарушено водоподаване в цялото село до приключване на ремонтните дейности.

- СЕЛО ЧЕРКОВНА - прекъсване на необитаем имот, нарушено водоподаване в цялото село до приключване на ремонтните дейности.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр. Разград уведомява своите абонати, че поради реконструкция на напорен водопровод на 09.07.2019г. /вторник / от 07:00 до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в село Беловец.

 

05 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ РЕМОНТ НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.ЖЕРАВНА № 4 В ГРАД РАЗГРАД, ЩЕ БЪДЕ  НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЗОНА ХРИСТО БОТЕВ ДО  11.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

03 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГР.РАЗГРАД - УЛ.ДУНАВ, ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ НА КЛИЕНТ НА ДРУЖЕСТВОТО, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАДА ДО 14.00 ЧАСА

- ГР.РАЗГРАД - ИЗВЪРШВАНЕ ПРОФИЛАКТИКА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ЗОНА ПЕРИСТЪР, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  ДО 13.00 ЧАСА НА ЗАПАД ОТ  ЗОНА ПЕРИСТЪР БЕЗ БИЗНЕС ЗОНА "ПЕРИСТЪР" /БИВШ ВОЕНЕН ЗАВОД/

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА. 

02 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

Поради извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени  места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО БЛАГОЕВО, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ - отстраняване на авария, нарушено водоподаване в цялото село до 15.00 часа.

- СЕЛО ПОРОИЩЕ - отстраняване на авария на напорен водопровод, нарушено водоподаване в цялото село до 15.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

01 ЮЛИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ПОДМЯНА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.СЛАВЕЙКОВ В ГРАД РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ВЕНЕЛИН, УЛ.ДУНАВ И БУЛ.КНЯЗ БОРИС.

28 ЮНИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛ.ЯНТРА В ГРАД РАЗГРАД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА В Ж.К.ОСВОБОЖДЕНИЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

26 ЮНИ 2019 ГОДИНА

Поради отстраняване на аварии и извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - отстраняване авария на ул.Абритус 13, нарушено водоподаване в района на Водна централа до отстраняване на ремонтните дейности.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

24 ЮНИ 2019 ГОДИНА

Поради отстраняване на аварии и извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД -  подмяна водомерен възел ДГ"Приказка", спиране водоподаването до 13.00 часа в карето заключено между бул.Княз Борис и ул.Петър Берон, ул.Хаджи Димитър и ул.Ангел Кънчев.

- ГРАД РАЗГРАД - поради извършване  ремонт на водомерен възел  в Западна промишлена зона, ще бъде нарушено водоподаването до приключване на ремонтните дейности.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА. 

18 ЮНИ 2019 ГОДИНА

Поради отстраняване на аварии и извършване на ремонтни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - подмяна аварирало сградно водопроводно отклонение на ул.Бузлуджа № 12, нарушено водоподаването до 14.00 чада в карето заключено между ул.Бузлуджа, ул.Беласица, ул.Ю.Булевард и бул.Априлско въстание.

- ГРАД РАЗГРАД - ремонт на водомерен възел на Военно окръжие, спиране водоподаването  на ул.Цар Симеон до 12.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД – гр. Разград уведомява своите абонати от район Кубрат, че поради извършване на профилактика  на ел. съоръжения на „Електроразпределение - Север” на 05.06.2019 г. /сряда/ от 09:00 до 17:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в село Медовене и в част от град Кубрат - в района на улиците:

·         Стара планина /от ул. Мадара до ул. Искър/

·         Вит

·         Средна гора

·         Искър

·         Княз Борис I /от ул. Ст. планина до ул. Витоша/

·         Александър Стамболийски

·         Никола Й. Вапцаров /от ул. Ст. Планина до ул. Витоша/

·         Цар Симеон

·         Мадара

·         Елин Пелин

·         Тополница

·         Пенчо Славейков /от ул. Елин Пелин до ул. Мадара/

·         Арда /от ул. Мадара до ул. Ал. Стамболийски/

·         Любен Каравелов

·         Черно море

·         Петър Берон

·         Есперанто

·         Бели Лом

·         Витоша /от ул. Княз Борис I до ул. Никола Й. Вапцаров

·         Осми март /от ул. Мадара до ул. Любен Каравелов/

·         Детелина

·         Латинка

·         Незабравка

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

7 МАЙ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО НЕДОКЛАД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО ДО 15.00 ЧАСА.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ОСЕНЕЦ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ВЪВ ВИСОКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

22 МАЙ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ДИАГНОСТИКА НА ВОДОПРОВОДИ И УВЕЛИЧЕН ДЕБИТ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЖК.ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ГРАД РАЗГРАД ДО 17.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

17 МАЙ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 15.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО  МЕЖДУ БУЛ.КНЯЗ БОРИС И УЛ.ПЕТЪР БЕРОН, УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР И УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

14 МАЙ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОДМЯНА АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 14.00 ЧАСА НА ХОТЕЛ "КАРТОН" И НА ЗАПАД ОТ УЛ.СТРАНДЖА, УЛ.ЖЕРАВНА И БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ.

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ПЕТРА - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

03 МАЙ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ПОДМЯНА АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.ДУНАВ,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ГРАД РАЗГРАД В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ДУНАВ И БУЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ДОБРУДЖА И УЛ.ВЕНЕЛИН ЗА ВРЕМЕТО ОТ 12.00 ДО 17.00  ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

02 МАЙ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА НОВ АБОНАТ , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ОТ 10.00 ДО 16.00 ЧАСА  В ИМОТИТЕ  ИЗТОЧНО ОТ УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР, УЛ.ПЕТЪР БЕРОН И БУЛ.КНЯЗ БОРИС.

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ В СЕЛО УШИНЦИ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 13.00 ЧАСА.

ПРЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

30 април 2019 година

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛ.ДОБРИЧ В ГРАД РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 14.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

23 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ - ПОДМЯНА НА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ПЕРИСТЪР И УЛ. СТРАНДЖА, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ И УЛ.ЛОЗЕНГРАД.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

19 АПРИЛ 2019 Г

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА СВО НА У.АБРИТУС 13 ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 10.00 ДО 14.00 Ч В РАЙОНА НА ВОДНАТА ЦЕНТРАЛА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

12 АПРИЛ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ.КНЯЗ БОРИС И УЛ.ВЕНЕЛИН ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ВРЕМЕТО 9.00 ДО 14.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.АНГЕЛ КЪНЧЕВ И УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР , УЛ.ПЕТЪР БЕРОН И БУЛ.КНЯЗ БОРИС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА 27 ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9,00 ДО 14,00 Ч В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО  МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН И ЖК,ОСВОБОЖДЕНИЕ, БУЛ.КНЯЗ БОРИС И РЕКА БЕЛИ ЛОМ

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

05 ФЕВРУАРИ 2019 г.

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ НА УЛ.ДУНАВ В ГРАД РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЗОНАТА ЗАКЛЮЧЕНА МУЖДУ БУЛ.КНЯЗ БОРИС И РЕКА БЕЛИ ЛОМ, УЛ.СТРАНДЖА И ПАРКОВА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА  РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

28 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГРАД РАЗГРАД - ЗОНА ПАИСИЙ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 17,00 ЧАСА В ЦЯЛАТА ЗОНА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян и общ. Завет
08475 2002 – общ.Лозница
0882 944 130 - общ. Кубрат