“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е необходимо в срок до 31 ДЕКЕМВРИ 2023 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 

_____________________________________________________________________________

Уважаеми граждани, „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Ви информира, че клиенти с инвестиционни намерения ще се обслужват само във вторник в Центъра за обслужване на клиенти, намиращ се в гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А, считано от 01.10.2020 г.

____________________________________________________________________________

06 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА 

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД УЛ.ЦАР СИМЕОН   ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ НА УЛ.ЦАР СИМЕОН, БУЛ.БЪЛГАРИЯ, УЛ.МАРИЦА, УЛ.АРДА, УЛ.ХАН КРУМ, КАКТО И НА АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ НА УЛ.БЕЛИ ЛОМ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ  УЛ.СТРАНДЖА И УЛ.ИСКЪР ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 16.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30  НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ГЛАВЕН КЛОН ЗАХРАНВАЩ С ВОДА ГР.РАЗГРАД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  НА ИМОТИТЕ ПО БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ ОТ  №44 до №64, КАКТО И НА АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ  НА УЛ.РЕСЕН, УЛ.ДОБРОВСКА ОТ №1 до №10, ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР И ТД "НАП" ДО 16.00 ЧАСА.

- СЕЛО РАДИНГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16,00 Ч. В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

29 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Във връзка с тежките метеорологични условия, поради множество аварии по електропреносната мрежа на Енерго - Про Север и липса на електрозахранване на ПС без вода са следните населени места: 

 

ОБЩИНА  РАЗГРАД - с.Черковна и с.Ясеновец.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - с.Тръбач

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------

28 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Във връзка с тежките метеорологични условия, поради множество аварии по електропреносната мрежа на Енерго - Про Север и липса на електрозахранване на ПС без вода са следните населени места: 

ОБЩИНА ЗАВЕТ - всички населени места с изключение на гр.Завет, който получава вода частично.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА -  с.с.Сейдол,  Чудомир и Тръбач.

ОБЩИНА КУБРАТ - с.Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с.Сеслав,  с. Черешово, с. Юпер,  с. Мъдрево, с. Тертер, частично без вода с.Задруга, с.Горичево, с.Точилари, с.Медовене.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН -    с.Костанденец.

ОБЩИНА ИВАНОВО - с.Сваленик и с.Церовец

ОБЩИНА РАЗГРАД -  Ушинци, Черковна, Мортагоново, Ясеновец и Недоклан, Радинград, Побит Камък.

 ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

27 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Поради множество аварии по електропреносната мрежа на Енерго - Про Север липса на електрозахранване на ПС без вода са следните населени места: 

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА -  с.с.Сейдол, Манастирско, Трапище, Чудомир и Синя Вода.

ОБЩИНА КУБРАТ - с.Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с. Задруга, с. Горичево, с. Точилари, с. Сеслав, с. Черешово, с. Юпер, с. Медовене, с. Беловец, с. Мъдрево, с. Тертер.

ОБЩИНА ЗАВЕТ - всички седем населени места с изклочение на гр.завет, който получава частично.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН -  овец, с.Езерче, с.Костанденец.

ОБЩИНА РАЗГРАД - югозападната част на града /ДОБРОШКА МАХАЛА/, с.Гецово, Осенец, Дряновец, Балкански, Ушинци, Черковна, Мортагоново, Ясеновец, Дянково, Побит Камък.

 ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------

26 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Поради множество аварии по електропреносната мрежа на Енерго - Про Север липсва електрозахранване на помпени станции: ПС Черковна 1, ПС  Черковна 2, ПС Ю. Гагарин, ПС Воден, ПС Завет, ПС Пороище, ПС Побит Камък, ПС Гецово, ПС Балкански, ПС Брестовене, ПС Бисерци, ПС Божурово, ПС Беловец, ПС Сеслав, ПС Юпер, ПС Калето, ПС Мъдрево. Към 12.30ч , без водоподаване са жк “Орел” в гр. Разград, част от вилна зона на гр. Разград, гр. Завет, с. Острово, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Ушинци, с. Гецово, с. Балкански, с. Пороище, с. Побит Камък, с. Езерче, високата част на гр. Цар Калоян, с. Бисерци, с. Божурово, с. Звънарци, с. Задруга, с. Горичево, с. Точилари, с. Сеслав, с. Черешово, с. Юпер, с. Медовене, с. Беловец, с. Мъдрево, с. Тертер, с. Гороцвет.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


21 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО РАДИНГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 17.00 ч.

- СЕЛО ГЕЦОВО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТРИ БРОЯ АВАРИИ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17.00 Ч. В ЮЖНАТА И ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.  

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ПОРОИЩЕ  - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 Ч. В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.КОСТУР № 18 - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 Ч. В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ГРАДА.

- СЕЛО  ЦЕРОВЕЦ, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 Ч. В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19  НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Поради множество аварии по електропреносната мрежа на Енерго - Про Север липсва електрозахранване на помпени станции: ПС Черковна 1, ПС  Черковна 2, ПС Воден, ПС Завет и ПС Калето. Без водоподаване са гр. Завет, с. Острово, с. Ясеновец, с. Мортагоново, с. Ушинци, с. Радинград и част от вилна зона на гр. Разград.  Възможно е да се наруши водоподаването и към с. Сушево, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец и с. Иван Шишманово.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


17  НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ НА КЛИЕНТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ  КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В УЧАСТЪКА ОУ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" ДО 15:00 ЧАСА.

ПОРАДИ АВАРИЯ В С.ДРЯНОВЕЦ , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В НИСКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО ДО 14:00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


16  НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД В С.УШИНЦИ , ЩЕ БЪДЕ    НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 14:00 ЧАСА.

СЕЛО ЧЕРКОВНА - ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВЕ АВАРИИ НА УЛ.ВОДОПРОВОДИ,ЩЕ  БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16:00 ЧАСА.

           СЕЛО ОСЕНЕЦ – ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД В СТОПАНСКИ ДВОР , ЩЕ БЪДЕ  НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16:00 ЧАСА.

       ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


14  НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИИ ПО УЛИЧНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ОСЕНЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  В ОТДЕЛНИ УЧАСТЪЦИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


15 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА И ЧАСТ ОТ ВИЛНАТА ЗОНА НА ГРАДА ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- СЕЛО ОСЕНЕЦ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ОТДЕЛНИ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


12 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИРАЛ ПОМПЕН АГРЕГАТ ОСИГУРЯВАЩ  ЗАХРАНВАНЕТО НА С.ОСЕНЕЦ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ПО ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО.РАБОТИ СЕ ПО ПОДМЯНАТА МУ,КАТО СЕ ОЧАКВА РЕМОНТА ДА ПРИКЛЮЧИ ДО 14:00 ЧАСА НА 13.11.23Г.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


09 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА КЛИЕН НА ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ БЪДЕ  НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В Ж.К. ОСВОБОЖДЕНИЕ ДО  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- СЕЛО  ЯСЕНОВЕЦ - УЛ.БУЗЛУДЖА - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 Ч. В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

- СЕЛО РАДИНГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 14.00 Ч.

- СЕЛО ЧЕРКОВНА, УЛ.ПЪРВИ МАЙ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 14.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


08 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, ул.СКОПИЕ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15,00 Ч. В  ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА КВ.ДОБРОВСКИ.

- СЕЛО  ЯСЕНОВЕЦ - ПОДМЯНА НА ПОЖАРЕН ХИДРАНТ, НАРУШЕНО  ВОДОПОДАВАНЕ ПО УРЛ.АПШЕРОН И РАЙОНА ОКОЛО МЕСТОРАБОТАТА  ДО 16,00 Ч.

- СЕЛО МОРТАГОНОВО - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 15.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


07 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, БЛ.РОСИЦА - ПОДМЯНА АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 14,00 Ч. В Ж.К.ЛУДОГОРИЕ.

- СЕЛО  ДРЯНОВЕЦ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО  ВОДОПОДАВАНЕ В НИСКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 15,00 Ч.

- СЕЛО ПОРОИЩЕ - ПОДМЯНА АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В НИСКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 15.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


06 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ПАРКОВА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО  15.00 Ч. В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН, БУЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.Й.ЧОБАНОВ,  УЛ.ДУНАВ. 

- СЕЛО ЛИПНИК, УЛ.ЕДЕЛВАЙС - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16,00 Ч. В  ЦЯЛОТО СЕЛО.

- СЕЛО СТРАЖЕЦ, КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ.СЛ.БРЯГ И УЛ.ВЕРИЛА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16,00 Ч. В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


04 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДА В ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ , ЩЕ ОСТАНАТ СЛЕДНИТЕ СЕЛА:ЯСЕНОВЕЦ,ЧЕРКОВНА,МОРТАГОНОВО,УШИНЦИ И РАДИНГРАД.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


27 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ НА УЛ. ,,ХРИСТО БОТЕВ" , И УЛ. ,, АПШЕРОН" , В СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ ,ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЗАПАДНАТА ЧАСТ  ДО 16:00 ЧАСА.


ПОРАДИ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД,УЛ ,,АНАНИ ЯВАШЕВ", В КАРЕТО ВКЛ. МЕЖДУ БУЛ.,,КНЯЗ БОРИС", УЛ.,,ЙОРДАН ЧОБАНОВ", УЛ.,,ДУНАВ" И УЛ."ВЕНЕЛИН" , ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14:00 ЧАСА.


ПОРАДИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВ КЛИЕНТ НА ДРУЖЕСТВОТО ,ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА УЛ.,,ДОБРОВСКА" В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ.,,КРАСКА" И УЛ.,,АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ" И УЛИЦИТЕ ,,РЕСЕН'' И ,,ГЕВГЕЛИ" ДО 16:00 ЧАСА.

ГР.РАЗГРАД

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


26 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БР. АВАРИИ В ГР.РАЗГРАД, ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, УЛ.ДОБРИЧ  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЗОНАТА ДО 17.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


25 октомври 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.Г.С.РАКОВСКИ  - отстраняване авария уличен водопровод, нарушено водоподаване до 15.00 ч. в карето заключено между бул.Кн.Борис, ул.Й.Чобанов, ул.Дунав и ул.Венелин.

- СЕЛО ПОБИТ КАМЪК, УЛ. РОДОПИ - отстраняване авария уличен водопровод, нарушено водоподаване до 16,00 ч. в югозападната част на селото.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


24 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ И СГРАДНИ  ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ" НА ОБЩИНА - РАЗГРАД  ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЧАСТ ОТ ГР.РАЗГРАД. ПРЕКЪСВАНЕТО НЯМА ДА  ОБХВАЩА Ж.К.ОРЕЛ И ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ГРАДА. ТО ЩЕ Е В ЧАСОВИЯ ДИАПАЗОН ОТ 6.00Ч. СУТРИНТА ДО ПОЛУНОЩ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА СМР И ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПОЕТАПНО.


23 ОКТОМВРИ 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- гр.РАЗГРАД, ж.к. ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ДОВЖЕДАЩ ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОЗОПОДАВАНЕ В КОМПЛЕКСА ДО 15,00 Ч.

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 17,00Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


18 ОКТОМВРИ 2023 година

 ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ПОРАДИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ НА КЛИЕНТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 13.00 Ч. В РАЙОНА НА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ, УЛ. С.КАТРАФИЛОВ, УЛ.В.АПРИЛОВ И УЛ.ХР.СМИРНЕНСКИ.

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - ИЗВЪРШВАНЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВОДОМЕРНИ ВЪЗЛИ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ОТДЕЛНИ ЗОНИ НА СЕЛОТО ДО 17.00 Ч.

- СЕЛО МОРТАГОНОВО, УЛ.9-ТИ СЕПТЕМВРИ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч. ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


17 ОКТОМВРИ 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ГЕЦОВО, ул.П.БОГДАНОВ - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване до 16.00 ч. в северозападната част на селото.

- СЕЛО ПОРОИЩЕ - поради инвестиционни намерия на клиент на дружеството без вода ще останат високите части на селото до 16.00 часа.

- поради намален дебит на одоизточниците и диагностика на водопроводната мрежа в село Балкански, ще има временни прекъсвания на водоподаването в селото в рамките на работния ден.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


16 ОКТОМВРИ 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - отстраняване на авария на уличен водопровод,  нарушено водоподаване до 16.00 ч.  в западната част на селото.

- СЕЛО ПОБИТ КАМЪК - отстраняване на авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване във високите части н а селото до 16.00 ч.

- поради намален дебит на одоизточниците и диагностика на водопроводната мрежа в село Балкански, ще има временни прекъсвания на водоподаването в селото в рамките на работния ден.

- ГРАД РАЗГРАД, ул.Хайдут Сидер № 1, вх.Е  /бл.Чавдар/ ремонт на водомерен възел, нарушено водоподаване до 15.00 часа в целия блок.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


14 ОКТОМВРИ 2023 година

Поради аварирал помпен агрегат осигуряващ захранването на с.Осенец ще бъде нарушено водоснабдяването по високите части на населеното място.Работи се по подмяната му,като се очаква ремонта да приключи до 12 ч на 15.10.2023.

  ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


 13 ОКТОМВРИ 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

- СЕЛО ЕЗЕРЧЕ - рекотструкция хранителен водопровод, нарушено водоподаване от 9.00 до 16.00 ч. в населеното место.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


-12 ОКТОМВРИ 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ -  възникнала авария на уличен водопровод  нарушено водоподаването в южната част на населеното место до  - 12.00 часа.

- СЕЛО ЧЕРКОВНА  - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване до 17.00 ч. в цялото населено место.

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

- СЕЛО ЕЗЕРЧЕ - рекотструкция хранителен водопровод, нарушено водоподаване от 9.00 до 16.00 ч. в населеното место.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------

11 октомври 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - поради възникнала авария на уличен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в южната част на населеното место 

- СЕЛО БАЛКАНСКИ - отстраняване авария на уличен водопровод  нарушено водоподаване в отделни участъци на селото  в рамките на работния ден.

- СЕЛО БЛАГОЕВО - отстраняване аварии на хранителен и уличен водопровод в селото, нарушено водоподаване в цялото село в рамките на работния ден.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------

10 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ОСЕНЕЦ - отстраняване авария на уличен водопровод  нарушено водоподаване северно от пътя Варна-Русе и централната част на маселеното място до 12:00 часа 

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване по ул.Първи май и ул.Люлин в рамките на работния ден.

- ГР.РАЗГРАД, ГАРОВА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - отстраняване на авария, нарушено водоподаване до 15.00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


07 октомври 2023 година

Поради авария на уличен водопровод възникнала в късните часове на 7 октомври , ще бъде прекъснато водоподаването на живущите клиенти на 16 етажните блокове , блок Етър , Бели Лом 56-62.

Аварията ще бъде отстранена на 8 октомври.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


04 октомври 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- ГРАД РАЗГРАД, ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ.ЯНТРА И УЛ.ВАРДАР, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЖК.ОСВОБОЖДЕНИЕ И ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ ДО 16,00Ч.

- СЕЛО ЧЕРКОВНА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯА АВАРИИ В СЕЛОТО, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17,00 Ч. В ЦЯЛОТО СЕЛО.

- СЕЛО ПОРОИЩЕ, УЛ.АСЕНИЦА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ДО 17,00Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------

03 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, ЖК.ОСВОБОЖДЕНИЕ - ИЗВЪРШВАНЕ ДИАГНОСТИКА ПО  ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА,  ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО НА АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ДОБРУДЖА, БУЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ВИТ, УЛ.СТРАНДЖА КАКТО И Х-Л ЦЕНТРАЛ  В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН. 

- СЕЛО ПОРОИЩЕ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 13,00 Ч. В  ЦЯЛОТО СЕЛО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

02 ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА АБОНАТИТЕ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ДОБРУДЖА, БУЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ВИТ, УЛ.СТРАНДЖА КАКТО И Х-Л ЦЕНТРАЛ ДО 16.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

----------------------------------------------------------------------------------------

01  ОКТОМВРИ 2023 ГОДИНА

Поради авария на главен клон в град Разград и належащите аварийно-възстановителни дейности, на 01.10.2023г. ще бъде прекъснато водоснабдяването на клиентите  от бул. Априлско въстание от №44 до №62, ул. Добровска (в участъка между бул. Априлско въстание и ул. Ресен), ул. Ресен и ул. Гевгели. С нарушено водоснабдяване ще бъде и централна градска част, където ще бъде включено резервно захранване, но е възможно по високите етажи да има прекъсвания.

 

Очакванията на дружеството са аварията да бъде отстранена в светлата част на деня и до 18:00ч да бъде възстановена мрежата с нормални експлоатационни характеристики.


28  СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИЯ НА  УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."Г.КРЪСТЕВИЧ" И УЛ."11-ТИ АВГУСТ" ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В РАЙОНА НА У-ЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ДО 21.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------

25 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, Ж.К.ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  ДО 15.00 Ч. В ЦЕЛИЯ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС.

- СЕЛО ПОРОИЩЕ, УЛ.БЪЛГАРИЯ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 Ч. ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО.

- СЕЛО ЧЕРКОВНА - ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВА БРОЯ АВАРИИ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО  17.00 Ч. В ЦЯЛОТО СЕЛО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

----------------------------------------------------------------------------------------

20 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

Поради планов ремонт на електропроводно отклонение захранващо ПС Божурово , ще бъде нарушено водоподаването в с.Божурово и с.Звънарци до 17:00 часа.

Поради две аварии на уличен водопровод в с.Ясеновец , ще бъде нарушено водоподаването в западната част на селото до 17:00 часа

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


18 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО  ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- СЕЛО ОСЕНЕЦ, УЛ-СТЕФАН РАДКОВ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17,00 Ч. В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

- СЕЛО ГЕЦОВО - АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО1 НОРМАЛИЗИРАНЕ  ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО СЛЕД 19,00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ХАН КРУМ, ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА 14 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ В РАЙОНА НА УЛ.МАРИЦА, УЛ.АРДА, УЛ.ЦАР СИМЕОН, УЛ.ХАН КЛУМ И УЛ.ХАН ОМУРТАГ ДО 17.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

16 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ПС ЕЗЕРЧЕ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА ЧАСТТА ОТ СЕЛО ЕЗЕРЧЕ ,КОЯТО ПОЛУЧАВА ВОДА ОТ "КАЕДЖИКА".ОЧАКВА СЕ ВОДОПОДАВАНЕТО ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ДО 16:20 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

13 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.КАМЧИЯ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17,00 Ч. В РАЙОНА НА 16 - ЕТАЖНИТЕ БЛОКОВЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница