“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е необходимо в срок до 31 юли  2020 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 

 

Поради установила се тенденция за продължително засушаване, дебитът на водоизточниците, осигуряващи питейна вода за селата Тръбач и Чудомир, е силно намалял и не може да се осигури непрекъснато водоснабдяване с питейна вода на жителите на населените мeста. Във връзка с това е въведено режимно водоснабдяване, както следва: За 48 часа за селата ще бъде прекъснато водоподаването, докато се напълни водоема (от 9.00 часа на 07.07.2020 г.), след това (от 9.00 ч. на 09.07.2020 г.) периодично 48 часа ще се подава  вода  (или до изчерпване на наличните количества питейна вода в напорния водоем) и  24 часа ще се прекъсва водоподаването, считано от 09.07.2020г. до 17.07.2020 г. За населението в двете населени места е осигурена питейна вода с водоноски.

 

 

 Поради установила се тенденция за продължително засушаване, дебитът на водоизточниците, осигуряващи питейна вода за село Сейдол, е силно намалял и не може да се осигури непрекъснато водоснабдяване с питейна вода на жителите на населеното място. Във връзка с това е въведено режимно водоснабдяване, както следва: периодично се прекъсва водоподаването за 72 часа и се подава вода около 6 часа (или до изчерпване на наличните количества питейна вода в напорния водоем), считано от 30.06.2020 г. до 17.07.2020 г. За населението в населеното място е осигурена питейна вода с водоноска.

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница