“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е необходимо в срок до 30 СЕПТЕМВРИ 2021 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 

_____________________________________________________________________________

Уважаеми граждани, „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Ви информира, че клиенти с инвестиционни намерения ще се обслужват само във вторник в Центъра за обслужване на клиенти, намиращ се в гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А, считано от 01.10.2020 г.

_____________________________________________________________________________

17  СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, ЖК.ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД ПРЕД БЛ.26, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ НА АБОНАТИТЕ ОТ БЛ.26 ДО 14,00 ЧАСА.

- СЕЛО БЛАГОЕВО, УЛ.ЦАРЕВЕЦ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЗАПАДНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15 СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛАТА СУШЕВО И ВЕСЕЛЕЦ, ОБЩИНА ЗАВЕТ ДО 17.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

14  СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА СЕЛО МОРТАГОНОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ДА 14.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

09.09.2021г

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД- ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ж.к Орел 25 блок.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

24.08.2021г.

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД-  Поради отстраняване на авария на ул.Ан.Янакиев ще бъде нарушено водоподаването на ул.Паркова, ул.Славейков,ул.Ан.Янакиев,ул.П.Волов,ул.Софроний и част от ул.Венелин

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

10 АВГУСТ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ЖК.ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ПРЕД У-ЩЕ "ИВ.С.ТУРГЕНЕВ", БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНАТ У-ЩЕ "ТУРГЕНЕВ", ЦЕЛИЯТ БЛ.22 В ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС, БЛ.21, ВХ.Г,  И БЛ.20, ВХОДОВЕ Д, Е и Ж ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- СЕЛО ЛИПНИК - ОТСТРАНЯВАНЕ ДВА БР.АВАРИИ НА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ И УЛ.ИСКЪР, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

09 АВГУСТ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - ЖК.ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ПРЕД У-ЩЕ "ИВ.С.ТУРГЕНЕВ", БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНАТ У-ЩЕ "ТУРГЕНЕВ", ЦЕЛИЯТ БЛ.22 В ЖИЛИЩНИЯ КОМПЛЕКС, БЛ.21, ВХ.Г,  И БЛ.20, ВХОДОВЕ Д, Е и Ж ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- ГРАД РАЗГРАД - ЖК.ОРЕЛ  - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ  НА ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД ПРЕД БЛ.26, БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНЕ БЛ.26 ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ДО ФУРНА "ЛАЗАРОВ", НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ НА УЛ.БЕЛИ ЛОМ ЕПЖБ - №№ 56, 58, 60 и 62 ДО 15.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

04 АВГУСТ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО ДО 15,00 часа.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО ДО КРАЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИРАЛ ПОМПЕН АГРЕГАТ СА ВЪЗМОЖНИ ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ГРАД КУБРАТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27 ЮЛИ 21 г. ДО 01 АВГУСТ 2021 г. ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

"Водоснабдяване - Дунав" ЕООД уведомява своите абонати в селата Мъдрево и Тертер, общ.Кубрат, че подари извършване на аварийно-ремонтни дейности, състоящи се в подмяна на тръбни разводки на ПС Мъдрево, на 26.07.2021г. /Понеделник/ от 08:00 до 17:00 ч. ще има нарушения на водоподаването на двете села.

 

Приемете нашите извинения за причинените неудобства. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

20 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ.СВ.КЛИМЕНТ, УЛ.Л.КАРАВЕЛОВ И БУЛ.КНЯЗ БОРИС, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В КВ.ВАРОША И ЗОНА ПАИСИЙ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

13 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

 

- ГРАД РАЗГРАД УЛ.АНТИМ І - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В КВ.ВАРОША В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

- ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В С.УШИНЦИ И ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛО МОРТАГОНОВО. ВОДОПОДАВАНЕТО НА АБОНАТИТЕ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО В КЪСНИТЕ ВЕЧЕРНИ ЧАСОВЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР СРЕЩУ "ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА" - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНАТ АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ НА УЛ.Х.ДИМИТЪР, УЛ.СТ.ЗОРЗАНОВ,  УЛ.Г.КРЪСТЕВИЧ и ЗОНА "ВОДНА ЦЕНТРАЛА" ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ПРЕСЛАВ -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ, БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНАТ АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ В ЗОНА "ГРЪНЧАРСКА" - КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ПЕРИСТЪР И УЛ.СТРАНДЖА, БУЛ.БЕЛИ ЛОМ И БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА В РАННИТЕ СЛЕДОБНИ ЧАСОВЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

07 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В РАЙОНА НА 16-ЕТАЖНИТЕ БЛОКОВЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

В СЛЕДСТВИЕ НА ГРЪМОТЕВИЧНАТА БУРЯ И ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНАТ  АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОБЩИНА РАЗГРАД - С.ЯСЕНОВЕЦ, С.ЧЕРКОВНА, С.УШИНЦИ, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА - С.ГОРОЦВЕТ, С.КАМЕНАР, С.ОСТРОВЧЕ, М-СТ ПЧЕЛИНА - РАЗГРАД И ВИЛНА ЗОНА "ЛОЗЯТА" ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ПО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------

23 ЮНИ 2021 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ № 19 - АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В РАЙОНА НА УЧ-ЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО 15.00 ЧАСА.

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.БАБУНА № 48 - АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00 ЧАСА НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ В РАЙОНА НА УЛ.СТРАНДЖА И УЛ.ПЕРИСТЪР, УЛ.ДОЙРАН И УЛ.КРЕСНА.

- ГРАД РАЗГРАД, АВАРИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.СТРАНДЖА ДО № 26, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 ЧАСА НА КЛИЕНТИТЕ ЖИВУЩИ В РАЙОНА НА УЛ.РОДОПИ И УЛ.КРИВОЛАК.

- СЕЛО ПОРОИЩЕ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 17.00 ЧАСА ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА СЕЛОТО.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

- СЕЛО СЕЙДОЛ  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ЕЛ.ТАБЛО В ПС"СЕЙДОЛ", НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО до 17.00 часа. 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница