“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е необходимо в срок до 31 МАЙ  2022 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 

_____________________________________________________________________________

Уважаеми граждани, „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Ви информира, че клиенти с инвестиционни намерения ще се обслужват само във вторник в Центъра за обслужване на клиенти, намиращ се в гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А, считано от 01.10.2020 г.

_____________________________________________________________________________

 

Във връзка със стартиралото на 20.02.2023г. изпълнение на проект на община Разград „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград” и наложителни дейности за извършване на строително-монтажните дейности е възможно кратковременно прекъсване на водоподаването в обхвата на проекта. Неудобствата с водоснабдяването на имотите ще бъдат само в рамките на работния ден.


 

01 ЮНИ 2023 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕ "ПАЙСИЙ" ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВ АБОНАТ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЗОНАТА ДО 16.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30 МАЙ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИРАЛ КАБЕЛ ЗАХРАНВАЩ ПС "ПОБИТ КАМЪК" БЕЗ ВОДА ЩЕ ОСТАНЕ ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 31 МАЙ 2023 Г. ДО 17.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

30 МАЙ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГР.РАЗГРАД, УЛ.СВЕТИ КЛИМЕНТ 100 -  ПОДМЯНА СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 14.00Ч. В РАЙОНА НА КВ.АБРИТУС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

26 МАЙ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА КУБРАТ

- ГР.КУБРАТ -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ГРАДА,  НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  В ЦЕЛИЯ ГРАД  ДО  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 МАЙ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГР.РАЗГРАД, УЛ.ВИТ -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  В Ж.К.ОСВОБОЖДЕНИЕ  ДО 14,00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18 МАЙ 2023 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГР.РАЗГРАД, УЛ.ИЛЬО ВОЙВОДА -  ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ  В РАЙОНА НА У-ЩЕ "ПАИСИЙ"  ДО 14,00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница