“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград напомня на своите клиенти, че е

необходимо в срок до 30 АПРИЛ 2024 г. да заплатят всички дължими суми за консумирана вода.

 

Информация за неплатените си сметки може да намерите на сайта на дружеството www.dunav-rz.com.

Към потребителите неизпълнили задължението си за заплащане на дължимите суми ще се предприемат действия за преустановяване на водоподаването и търсене на дължимите суми по съдебен ред. 


Уважаеми граждани, „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, Ви информира, че клиенти с инвестиционни намерения ще се обслужват само във вторник в Центъра за обслужване на клиенти, намиращ се в гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А, считано от 01.10.2020 г.


Поради драстично намалял дебит на водоизточниците, от които се подава вода за с. Езерче, община Цар Калоян, е въведено режимно водоподаване от 15.03.2024 г. както следва: 

Ще се спира на водоподаването:   веднъж на два дни от 22:30 до 6:00 часа и веднъж на четири дни от 13:00 до 16:00 часа.

През останалото време ще се подава вода към населеното място.


24 април 2024 година

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ЙОРДАН ЧОБАНОВ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 14.00 Ч. В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.Й.ЧОБАНОВ, УЛ.КНЯЗ БОРИС, УЛ.ПАРКОВА И УЛ.ДУНАВ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

..............................................................................................................

23 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- село Липник, ул. Искър - отстраняване авария на уличен водопровод,  нарушено водоподаване до 14.00 ч. в цялото населено места.

- град Разград, Гарова промишлена зона - отстраняване авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване до 14.00 ч.

ПРИЕМЕТЕ НА ШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

---------------------------------------------------------------------------------

18 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Поради извършване на аварийно възстановителни дейности ще бъде нарушено водоподаването в следните населени места:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД - отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение, нарушено водоподаване до 14.00 ч. в района на у-ще Отец Пайсий.

- ГРАД РАЗГРАД, ул.Д.Хранов 3 - отстраняване на авария  на водопроводно отклонение, нарушено водоподаване в кв.Вароша до 17.00 ч.

- СЕЛО ПОБИТ КАМЪК - отстраняване на авария на уличен водопровод, нарушено водоподаване в  цялото село до 16.00 ч.

ОБЩИНА КУБРАТ

ПОРАДИ ПРОФИЛАКТИКА НА "ЕНЕРГО ПРО" ЕАД  ВЪЗМОЖНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО КЪМ С.БОЖУРОВО, ЗВЪНАРЦИ И ЮПЕР, ОБЩИНА КУБРАТ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ ПРОФИЛАКТИКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ГРАД РАЗГРАД НА 11.04.2024 Г. ЗА ВРЕМЕТО ОТ 13.00 ДО 15.00 Ч. НА АБОНАТИТЕ ЖИВУЩИ В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.СТРАНДЖА, БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ, УЛ.ПЕРИСТЪР И БУЛ.БЕЛИ ЛОМ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ПОДМЯНА НА СК И ВОДОМЕР НА ВХОД НАСЕЛЕНО МЕСТО С.МЪДРЕВО ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА МЪДРЕВО И ТЕРТЕР, ОБЩИНА КУБРАТ НА 09.04.24Г . ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 13.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ  НЕУДОБСТВА.


ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ В СЕЛО ПОРОИЩЕ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ВЪВ ВИСОКИТЕ ЧАСТИ НА НАСЕЛЕНОТО МЕСТО ДО 12.00 Ч. НА 03.04.24 Г.


02 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

- ПОРАДИ АВАРИРАЛ  ПОМПЕН АГРЕГАТ НА ДЪЛБОК СОНДАЖ ЦАР КАЛОЯН ЩЕ ИМА ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 03.04.24 Г.  ДО 18.00Ч. 

- ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ПО ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: ЯСЕНОВЕЦ, МОРТАГОНОВО, УШИНЦИ И РАДИНГРАД, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 18.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


28 март 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА КУБРАТ

- СЕЛО БИСЕРЦИ -  ПОДМЯНА НА СПИРАТЕЛЕН КРАН НА ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛОТО,  ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 12.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


27 март 2024 година

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ПАРКОВА - АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ УЛ.ВЕНЕЛИН, УЛ.ДУНАВ, УЛ.Й.ЧОБАНОВ И БУЛ.КН.БОРИС ДО 16.00 Ч.

- СЕЛО БЛАГОЕВО, УЛ.ХР.БОТЕВ - АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В НИСКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 Ч.

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

- ГРАД ЗАВЕТ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД КЪМ ГРАДА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО  ДО 14.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------

26 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- град Разград - подмяна на сградно водопроводно отклонение, нарушено водоподаване  на абонатите живущи на ул.Ресен, бул.Априлско въстание и ул.Гевгели до 16.00 часа.

- село Липник - подмяна пожарен хидрант, нарушено водоподаване до 15.00ч. в цялото населено место.

-  село Ясеновец - ул.Първи май - ремонт на водопроводно отклонение, нарушено водоподаване в източната част на селото до 16.00 ч.

Приемете нашите извинения за причинените неудобства.

--------------------------------------------------------------------------------

21 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ, ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 Ч. В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

16 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ГЕЦОВО ЩЕ БЪДЕ ПРЕКЪСНАТО ВОДОПОДАВАНЕТО НА УЛ.СТРАЦИН 9 ДО НЕЙНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.


15 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЯСЕНОВЕЦ, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО ДО 16.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

-ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ОТ 9.00 ДО 15.00 Ч. В РАЙОНА НА У-ЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ.

-ГРАД РАЗГРАД - ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ЦДГ № 6 ЗА ВРЕМЕТО ОТ 9.00 ДО 15.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО В ГРАД РАЗГРАД НА 09 МАРТ 2024 Г. /СЪБОТА/ ОТ 8.00 ДО 19.00 Ч. ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА ЗА ДВИЖЕНИЕ УЛ.ДОБРУДЖА В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.КНЯЗ БОРИС ДО УЛ.СТРАНДЖА. РУ - РАЗГРАД СЪОБЩАВА, ЧЕ СЕ ВЪВЕЖДАТ ОБХОДНИ МАРШРУТИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПО УЛ.ТУТРАКАН И УЛ.КАЗАНЛЪК .

ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ СЕВЕРНО ОТ РЕКА БЕЛИ ЛОМ, НЯМА ДА ИМАТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ В ПОСОЧЕНИЯ ЧАСОВИ ДИАПАЗОН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

06 МАРТ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ АВАРИЯ НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД В ГР.ЗАВЕТ БЕЗ ВОДОПОДАВАНЕ ЩЕ БЪДЕ ЦЕЛИЯТ ГРАД ДО 20:00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

29 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛО ГЕЦОВО, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

28 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОВАДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГР.РАЗГРАД, Ж.К. ОРЕЛ, бл.1 - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 14,00 Ч. В РАЙОНА ОКОЛО ЖИЛИЩНИЯ БЛОК. 

- СЕЛО ПОБИТ КАМЪК  -  ПОДМЯНА КОРОЗИРАЛО СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО ДО 16,00 ЧАСА.

 

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

26 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОВАДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГР.РАЗГРАД, Ж.К. ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЕЛИЯ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ДО 15.00 Ч.

- СЕЛО ОСЕНЕЦ, УЛ.БУЗЛУЖДА - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 16.00 Ч. В СЕВЕРНАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с извършване на аварийно-ремонтни строително-монтажни работи по част от уличния водопровод на ул. „Станка Николица“ в град Разград се въвежда временна организация на движението. Участъкът по  ул. Йордан Чобанов от бул. Княз Борис до ул. Неофит Рилски ще бъде затворен за движение на превозни средства на 15.02.2024ч. от 08:00 до 18:00ч.

 

Във връзка с ремонта се предвижда и прекъсване на водоснабдяването на клиентите на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД в карето, заключено между бул. Княз Борис, ул. Васил Левски, ул. Дунав и ул. Йордан Чобанов за същия период.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

09 ФЕВРУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО БЛАГОЕВО, ОБЩИНА РАЗГРАД, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ СА ВЪЗМОЖНИ ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛОТО ДО 17.00 Ч.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА АВАРИЯ НА ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ СЕЛАТА БЕЛИ ЛОМ, ВЕСЕЛИНА И ХУМА СА ВЪЗМОЖНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО НА 02.02.2024 ГОДИНА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОРАДИ АВАРИРАЛ ПОМПЕН АГРЕГАТ НА ВОДОЕМ ЗАХРАНВАЩ СЕЛАТА ЯСЕНОВЕЦ, МОРТАГОНОВО, УШИНЦИ, РАДИНГРАД И ЧЕРКОВНА СА ВЪЗМОЖНИ ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО КЪСНИТЕ ЧАСОВЕ НА 02.02.2024 ГОДИНА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

31 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО  ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ТРАПЕЗИЦА -  ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД  НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 16.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ, УЛ.ПЕРИСТЪР, УЛ.СТРАНДЖА, И БУЛ. БЕЛИ ЛОМ.

- СЕЛО ОСЕНЕЦ

РЕМОНТ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ ДО 15.00Ч. В НИСКАТА ЧАСТ НА СЕЛОТО.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД В ГР.РАЗГРАД, УЛ.ТРАПЕЗИЦА ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО ДО 15.00 ЧАСА В КАРЕТО ЗАКЛЮЧЕНО МЕЖДУ БУЛ.АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ, УЛ.ПЕРИСТЪР, УЛ.СТРАНДЖА, И БУЛ. БЕЛИ ЛОМ.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В СЛЕДНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

ОБЩИНА РАЗГРАД

- ГРАД РАЗГРАД, Ж.К. ОРЕЛ - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ЦЕЛИЯ ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ДО 15.00 ЧАСА.

- ГРАД РАЗГРАД, УЛ.ВАРШАВА - ОТСТРАНЯВАНЕ АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД, НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В РАЙОНА НАД АВТОГАРА РАЗГРАД ДО 16.00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

25 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ ОТ СТРОИТЕЛЯ НА ИЗВЪРШВАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ И СВО" В ЮГОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ГР.РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО ВОДОПОДАВАНЕТО НА НЕ ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ АБОНАТИ НА ИЗГРАДЕНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯТА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

16 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ ПО  ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛО БЛАГОЕВО, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 17.00 ЧАС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

12 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД В СЕЛО БЛАГОЕВО, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 15.00 ЧАС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧ НА ХРАНИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД И АВАРИЯ НА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ В СЕЛО БЛАГОЕВО, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО 15.00 ЧАС.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

09  ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ  НАЛЕЖАЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ПОДМЯНА НА ВОДОМЕРНИ ВЪЗЛИ В ГРАД РАЗГРАД СА ВЪЗМОЖНИ ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ  НА ВОДОПОДАВАНЕТО В ОТДЕЛНИ УЧАСТЪЦИ В Ж.К. ОРЕЛ И Ж.К ОСВОБОЖДЕНИЕ ДО 15,00 ЧАСА

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

----------------------------------------------------------------------------------------

08 ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА

ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД  В СЕЛО ПОРОИЩЕ, ОБЩИНА РАЗГРАД ЩЕ БЪДЕ НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕТО В ЦЯЛОТО СЕЛО ДО 15,00 ЧАСА.

ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители