“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

За нас

Производствената дейност на дружеството е добиване и снабдяване на населението с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води – осъществяваща се чрез следните основни направления:
- експлоатация и поддържане на водоснабдителни мрежи и съоръжения;
- експлоатация и поддържане на канализационни мрежи и съоръжения;
- експлоатация и поддържане на пречиствателни станции за отпадъчни води;
- инженерингови услуги в страната и чужбина.

Дружеството разполага с акредитирана лаборатория за изпитване на води, притежаваща Сертификат  № 218 ЛИ / 30.07.2021 г. ,валиден до 30.07.2025 г.

Дружеството обслужва населените места на територията на пет общини в област Разград:
- община Разград         -  17 населени места;
- община Лозница        -  17 населени места;
- община Цар Калоян   -   5 населени места;
- община Кубрат           - 16 населени места;
- община Завет             -   7 населени места

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА : ЦКБ АД КЛОН РАЗГРАД
IBAN: BG44CECB97901019566100     BIC: CECBBGSF 

 

Обслужвана територия
История на дружеството
Договор АВиК
Финансови отчети
Бизнес план
Качество на питейната вода
Още за нас
Сертификати на дружеството
Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор
Политика за оповестяване на информацията
Етичен кодекс
Антикорупционни процедури
Процедура жалби и възражения
Съобщение за неприкосновеност на личните данни
Правила за избор на регистриран одитор

 

 

 

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители