“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Контакти

 

Управление
гр.Разград, ул.”Сливница” № 3а
тел. (084) 611 021
факс (084) 611 022, 662 207
Централен диспечерски пункт
гр.Разград, ул.”Сливница” № 3а
тел. (084) 661 155
Управление
Управител (084) 611 020
Главен инженер (084) 611 077
Главен счетоводител (084) 611 030
Главен енергетик (084) 611 036
Ръководител производствено-технически отдел (084) 611 041
Завеждащ „МТС” и обществени поръчки (084) 611 043
Ръководител звено „АСУ-В” (084) 611 060
Диагностик „В и К” системи (084) 611 053
Ръководител управление на персонала (084) 611 029
Експлоатационни райони
Район Разград
Ръководител район (084) 661 336
Технически ръководители (084) 661 342
Район Цар Калоян (08314) 23 98
Район Лозница (08362) 20 02
Пречиствателна станция
за отпадъчни води - Разград
(084) 626 933
Лаборатория за изпитване на води (084) 626 928
Сервиз за ремонт на водни помпи
и електродвигатели
(084) 661 341

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители