“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 21.11.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 30.11.2016 г. до 17:00 часа

Разяснение - публикувано на 22.11.2016 г.

С текста на разяснението може да се запознаете тук.

Съобщение: публикувано на  01.12.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти за обособени  позиции  №2, №4, №5  и №6 се удължава  до 17:00 часа  на 05.12.2016 г.  

Отварянето на офертите ще се проведе на 06.12.2016 г. от 10:30 часа в  заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А.

Протокол №1 - публикуван на 19.12.2016 г.

С текста на протокола може да се запознаете тук.

Протокол №2 - публикуван на 19.12.2016 г.

С текста на протокола може да се запознаете тук.

 

Заповед за утвърждаване на протоколите- публикувана на 19.12.2016 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук.

 

Заповед за прекратяване изборът на изпълнител - публикувана на 19.12.2016 г.

С текста на заповедта може да се запознаете тук.

 

Договор по позиция 4 - публикуван на 06.01.2017г..

С текста на договора можете да се запознаете  тук.

 

Договор по позиция 1 - публикуван на 11.01.2017г..

С текста на договора можете да се запознаете  тук.

 

Договор по позиция 2 - публикуван на 11.01.2017г..

С текста на договора можете да се запознаете  тук.

 

Договор по позиция 3 - публикуван на 12.01.2017г..

С текста на договора можете да се запознаете  тук.

 

Договор по позиция 7 - публикуван на 13.01.2017г..

С текста на договора можете да се запознаете  тук.

 

Договор по позиция 5 - публикуван на 19.01.2017г..

С текста на договора можете да се запознаете  тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница