“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

182016/28.10.2016 г./ Обява с предмет: "Доставка на един брой мини багер, гаранционната му поддръжка и сервизното му обслужване в рамките на гаранционният му срок

Обява - публикувана на 28.10.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 11.11.2016 г. до 17:00 часа

 Съобщение: публикувано на  11.11.2016 г. -17:04 ч

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 16.11.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 18.11.2016 г. от 10:30 часа в  заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 29.11.2016 г. С текста на проткола може да се запознаете тук. 

Заповед за прекратяване - публикувана на 29.11.2016 г. С текста на заповедта може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница