“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

092016/03.05.2016 г. - Обява с предмет "Доставка на битум и асфалт за отстраняване на аварии по водопродната мрежа"

Обява - публикувана на 03.05.2016 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук

Срок за получаване на оферти - 13.05.2016 г. до 17:00 часа.

Съобщение: публикувано на 14.05.2016 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 19.05.2016 г. 

Отварянето на офертите ще се проведе на 20.05.2016 г. от 10:30 часа ва заседателната зала на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Протокол - публикуван на 31.05.2016г. С текста можете да се запознаете  тук

Договор по позиция 1 - публикуван на 07.06.2016г. С текста можете да се запознаете  тук

Договор по позиция 2 - публикуван на 07.06.2016г. С текста можете да се запознаете  тук

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница