“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Предмет на поръчката е доставка на горива с посредничеството на стокова борса за срок от три години.

С Решение и документацията може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница