“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2018-0006

Предмет на поръчката:

1.  Доставка на един плюс един броя нови леки автомобили.

2. Гаранционна отговорност на доставените МПС  - смяна на дефектирали части  или цялостна  подмяна на дефектирало МПС в рамките на гаранционния му срок, пътна помощ или транспорт до най-близкия сервиз и др.

3. Гаранционно /сервизно/ обслужване на доставените МПС по време на гаранционният им срок, по график и с обхват, определен от производителя им.          Под гаранционно (сервизно) обслужване се има предвид изискуемата периодична поддръжка на автомобила (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла,филтри и др., която следва да е налице за да важи гаранционната отговорност на производителя.

Количества: Възложителят ще закупи един брой автомобил. Опция за допълнителна доставка: Възложителят маже да закупи още един брой автомобил при наличие на финансова възможност за това в рамките на действие на  договора за  възлагане и изпълнение на обществената поръчка.

 Решение и обявление - публикувани на 11.06.2018 г. С текста на решението може да се запознаетe тук.  С текста на обявлението може да се запознаете тук.

Документация - публикувана на 11.06.2018 г. С текста на документите може да се запознаетe тук..

Протокол №1 - публикуван на 05.07.2018 г. С текста на протокола може да се запознаетe тук..

Протокол №2 - публикуван на 17.07.2018 г. С текста на протокола може да се запознаетe тук.

Протоколи №3-5 - публикувани на 17.09.2018 г. С текста на протоколите може да се запознаетe тук.

Решения за утвърждаване на протоколите и за определяне на изпълнител - публикувани на 17.09.2018 г. С текста на документите може да се запознаетe тук.

Договор - публикувани на 26.10.2018 г. С текста на договора може да се запознаетe тук.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 26.10.2018 г. С текста на обявлението може да се запознаетe тук.

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница