“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

 

Уникален номер на   поръчката в РОП 00459-2017-0002         

Предмет на поръчката

Доставка на нетно количество активна електрическа енергия за средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща  група,  пълно администриране на информационния поток с  ЕСО и поемане на разходите за небаланси за  обекти на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.

Срок за подаване на предложения

22.05.2017 г.

Отваряне на офертите

25.05.2017 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Решение публикувано на 18,04,17

 Изтегли

 

Обявление публикувано на 18,04,17  Изтегли
  Документация публикувана на 18,04,17  Изтегли
 Протокол №1 публикуван на 30.05.2017г.  Изтегли
 Съобщение публикувано на 28.06.2017г.  Изтегли
Протокол №2 публикуван на 05.07.2017г. Изтегли
Протокол №3 публикуван на 05.07.2017г. Изтегли
Доклад вх.№ ОП-05-269/04.07.2017- публикуван на 05.07.2017г. Изтегли
Решение за прекратяване - публикувано на 05.07.2017 г. Изтегли
Обявление с отразено прекратяване - публикувано на 24.07.2017г.

Изтегли

 

 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница