“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 16.02.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 24.02.2017 г. до 17:00 часа

Съобщение: публикувано на  24.02.2017 г.

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава  до 17:00 часа на 28.02.2017 г. 

 

Отварянето на офертите ще се проведе на 06.03.2017 г. от 10:30 часа в  заседателната зала  на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

 

Протокол - публикуван на 08.03.2017 г.

С текста на протокола може да се запознаете тук.

 

Договор по поз.1 - публикуван на 29.03.2017 г.

С текста на договора може да се запознаете тук.

 

Договор по поз.2 - публикуван на 29.03.2017 г.

С текста на договора може да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница