“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Обява - публикувана на 11.01.2017 г.

С текста на обявата и приложенията към нея може да се запознаете тук. 

Срок за подаване на оферти - 23.01.2017 г. до 17:00 часа

Протокол - публикуван на 07.02.2016г.

С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Договор - публикуван на 08.03.2017г.

С текста на договора може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница