“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2016-0003

Предмет на поръчката: Периодични доставки на промишлена арматура, при следните обособени позиции:  Поз.1 - Спирателна арматура; Поз.2 - Регулираща арматура; Поз.3 - Предпазваща арматура

Решение и обявление - публикувани на 23.11.2016 г.

С текста на решението може да се запознаете тук. 

С текста на обявлението може да се запознаете тук. 

Документация - публикувана на 23.11.2016 г.

С текста на документацията  може да се запознаете тук. 

Разяснение - публикувано на 07.12.2016 г.

С текста на разяснението  може да се запознаете тук. 

Проколо №1 - публикуван на 01.02.2017 г.

С текста на протокола може да се запознаете тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница


 

Вход за служители