“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

По случай Световния ден на водата 22 март "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, организира фотоконкурс на тема „Превъплъщенията на водата”


Р Е Г Л А М Е Н Т


1.    ОРГАНИЗАТОР
Фотоконкурсът "Превъплъщенията на водата" се организира от "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2.    УЧАСТНИЦИ:
В конкурса може да участват ученици от V до ХІІ клас включително, разделени в две възрастови групи (първа група: от V до VІІІ клас, втора група: от ІХ до ХІІ клас), от общини Разград, Лозница, Цар Калоян в област Разград и общини Попово и Опака в област Търговище.

3.    УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ:
•    За участие в конкурса се допускат фотографии, които са авторски и не са обект на чужди авторски права;
•    В конкурса може да се участва с до две фотографии;
•    Фотографиите може да са цветни или черно-бели, без ограничение на използваните технологии на заснемане;
•    Фотографиите да са с размер минимум 3000 пиксела по дългата страна;
•    Допускат се допълнителни обработки на яркост и контраст на фотографията;
•    Не се допускат обработки като: фотоколажи, снимки съдържащи надписи графики или дати;
•    На фотографиите не трябва да се виждат лица. Ако присъстват хора, те не трябва да са разпознаваеми. Допустими са силуети, човешки фигури в далечина, снимки, които показват само част от тялото;
•    На фотографиите не трябва да се виждат марки на продукти;
•    Не е задължително фотографиите да са правени по време на конкурса;
•    Фотографиите да отговарят на зададената тема;
•    С изпращането на фотографиите участниците отстъпват на "Водоснабдяване – Дунав” ЕООД без възнаграждение и без ограничение правото на използване на фотографите си;
•    Фотографиите се изпращат на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4.    ПРИДРУЖАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Всяка фотография да бъде придружена от трите имена на участника, възраст, клас, населено място и телефон за връзка.

5.    СРОКОВЕ:
•    Срок за изпращане на фотографиите: до 24,00 часа на 17.03.2016 г.;
•    Обявяване на победителите в конкурса: на 22.03.2016 г. имената ще бъдат публикувани на сайта www.dunav-rz.com;
•    Връчване на наградите – 25.03.2016 г., 10,00 часа, в сградата на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград, ул. „Сливница” № 3А.

6.    ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяването на фотографиите, участващи в конкурса, ще се осъществи от тричленно жури в състав:
Петко Антонов – художник
Теодор Пенчев – фотограф
Антон Анастасов – фотограф

Журито ще избере по шест фотографии от всяка възрастова група, които ще бъдат изложени в офисите на организатора, като от тези 12 фотографии ще определят по две фотографии, авторите на които ще спечелят следните  награди:
    Първа група (от V до VІІІ клас):
•    За 1-во място - ваучер за фототехника на стойност 250 лв.
•    За 2-ро място - ваучер за фототехника на стойност 150 лв.

    Втора група (от ІХ до ХІІ клас):
•    За 1-во място - ваучер за фототехника на стойност 250 лв.
•    За 2-ро място - ваучер за фототехника на стойност 150 лв.

Специална награда на работещите във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД: всички работещи във „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД ще имат възможност да класират една фотография, авторът на която ще получи велосипед.

7.    В КОНКУРСА НЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ:
•    Фотографии, които не отговарят на регламента на конкурса;
•    Фотографии, които не притежават нужните технически качества;
•    Фотографии на участници в журито, на организатора и на свързани с тях лица;
•    Участници, дали неточна и/или непълна информация за фотографията си и за контакт;
•    Фотографии, които не са дело на участника;
•    Снимки, които не отговарят и/или противоречат на закона за авторското право и сродните му права, такива с дати, воден знак, с обиден характер, с клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи и т.н.

8.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
•    Организаторът не носи отговорност за непълни, неясни, сгрешени данни или за данни, които не са достигнали до крайната дата по каквато и да е причина.
•    Победителите в конкурса ще бъдат уведомени по телефона до два дни след обявяване на имената им.
•    Включвайки се в конкурса с фотография, участниците потвърждават, че фотографията им е изцяло тяхно творение. Участниците не могат да намесват  организатора при възникнали спорове във връзка с участието им и в случай, че фотографията нарушава личните права или правото върху интелектуалната собственост на други лица.
•    Изпращайки фотографията, участниците (или родителите/настойниците) дават право на организатора без заплащане да редактира, издава, променя, предоставя и разпространява фотографията за целите на администрирането и маркетинга на компанията.
•    Организаторът на конкурса ще ползва данните на участниците само за целите на настоящия конкурс, освен ако изрично не е уговорил друго с участника. При участие в този конкурс  всички участници се съгласяват данните им да бъдат позвани от организатора за целите на администрирането на конкурса и всички други цели, за които участникът е дал съгласието си.


Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница