“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

272015/16.10.2015г.-"ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ"

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 9046817

Предмет на поръчката

Предоставяне на застрахователни услуги за срок до 31.12.2016 г. при следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 –  Сключване на застраховка „Трудова злополука”

Обособена позиция №2 –  Сключване на групова рискова застраховка „Живот” с включени клаузи „Злополука” и „Заболяване” 

Обособена позиция №3 –  Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

Обособена позиция №4 Сключване на застраховка „Пълно автокаско” 

Обособена позиция №5 Сключване на застраховка „Професионална отговорност на участниците в  проектирането и строителството”

Обособена позиция №6–  Сключване на застраховка „Обща гражданска отговорност” за Лаборатория за изпитване на води 

 

Обособена позиция №7–  Сключване на застраховка „Имущество”  за материални и нематериални активи на дружеството

Срок за подаване на предложения

30.10.2015 г.

Отваряне на офертите

02.11.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 16.10.2015 г.

  Изтегли

 Разяснение към обособена позиция 2-публикувано на 23.10.2015г.

 

 Изтегли

 

 

Разяснение към обособени позиции-2, 3, 4, 5, 6 ,7-публикувано на 23.10.2015г.

 

  Изтегли

Протоколи от работата на комисията-публикувано на 20.11.2015г.

   Изтегли

Договор към позиция 4-публикувано на 12.12.2015г.

Изтегли

Договор към позиция 5-публикувано на 12.12.2015г.

Изтегли

Договор към позиция 1-публикувано на 12.12.2015г.

Изтегли

Договор към позиция 2-публикувано на 12.12.2015г.

Изтегли

Договор с ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ поз.3 - публикувано на 15.12.2015г.

Изтегли

Договор с ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ поз.7 - публикувано на 15.12.2015г.

Изтегли

Договор със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - публикувано на 16.12.2015г.

Изтегли

Плащания застраховки - публикувано на 18.02.2016г.

Изтегли

Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница