“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

152015/21.04.2015 - Транспортни услуги при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа на територията на община Разград

Уникален номер на   поръчката в ПОП

 №9041002 

Предмет на поръчката

Транспортни услуги с товарен автомобил с товароносимост 6-8 тона при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа, включващи:

1. Извозване  на  земна  маса  и чакъл в рамките на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец;

2. Извозване  на  земна  маса  и чакъл от и до населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец;

3.  Извозване на  земна маса от мястото на аварията до сметището на населеното място (включително и ръчно разтоварване)  в населените места от Община Разград, с изключение на гр. Разград, с. Гецово, с. Пороище и с. Стражец;

 

4. Транспоране на стоки (чакъл, пясък, натрошен бетон, бетонови изделия, утайки от ПСОВ) по указан от Възложителя маршрут на територията на страната.

Срок за подаване на предложения

 04.05.2015 г

Отваряне на офертите

 05.05.2015 г. 10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 21.04.2015г.

  Изтегли

Протокол от работата на комисията-публикувано на 13.05.2015г.

 Изтегли

Договор-публикувано на 29.05.2015 г.

 Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 09. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 05.11.2015 г.

       Плащания по договора м. 10. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.12.2015 г.

       Плащания по договора м. 11. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 21.01.2016 г.

       Плащания по договора м. 12. 2015г       

Изтегли

Публикувано на 09.02.2016 г.

       Плащания по договора м. 01. 2016г

Изтегли
Публикувано на 09.03.2016 г.

       Плащания по договора м. 02. 2016г       

Изтегли
Публикувано на 11.04.2016 г.

       Плащания по договора м. 03. 2016г 

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница