“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

102015/10.03.2015г.- „Периодични доставки на асфалтова смес и битумна емулсия за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа”

Уникален номер на   поръчката в ПОП

№9039576

Предмет на поръчката

Периодични доставки на топла асвалтова смес и битумна емулсия за възстановяване на пътни настилки след отстранени аварии по водопроводната мрежа за срок от една година.

Срок за подаване на предложения

 20.03.2015 г.

Отваряне на офертите

23.03.2015 г.10:30 часа в заседателната зала в гр. Разград, ул. "Сливница" №3А

Документация - публикувана на 10.03.2015г.

  Изтегли

 Протокол от работата на комисията - публикувано на 31.03.2015г.

 Изтегли

Заповед за прекратяване на процедурата-публикувано на 31.03.2015г.

Изтегли

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница