“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП: 00459-2020-0001 Предметът на поръчката включва инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД-Разград срещу възнаграждение /комисионна/, определена в процент или абсолютна сума,  обособена в 5  позиции, съобразно начина и организацията на събиране на сумите.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.232 от ЗОП  - публикувано на 10.01.2020 г. С текста на становището може да се запознаете  тук. 

Решение  - публикувано на 10.01.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Обявление  - публикувано на 10.01.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Документация  -публикувана на 10.01.2020 г. С текста на документите може да се запознаете  тук. 

Протокол №1  -публикуван на 05.02.2020 г. С текста на протокола може да се запознаете  тук. 

Съобщение за отваряне на ценови параметри - публикувано на 13.02.2020 г. С текста на съобщението може да се запознаете  тук. 

Протоколи №2 и №3, решение за утвърждаване на протоколите  - публикувани на 18.02.2020 г. С текста на протоколите и решението може да се запознаете  тук. 

Решение за определяне на изпълнители  - публикувано на 18.02.2020 г. С текста на решението може да се запознаете  тук. 

Договор об.позиция №3  - публикуван на 17.03.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Договор об.позиция №4  - публикуван на 17.03.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Обявление за възложена поръчка об.позиции №3 и 4  - публикувано на 17.03.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Договор об.позиция №1  - публикуван на 30.03.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Договор об.позиция №2  - публикуван на 30.03.2020 г. С текста на договора може да се запознаете  тук. 

Обявление за възложена поръчка об.позиции №1 и 2  - публикувано на 30.03.2020 г. С текста на обявлението може да се запознаете  тук. 

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница