“Водоснабдяване - Дунав” ЕООД - Разград

Уникален номер на поръчката в РОП:  00459-2019-0001

 Предмет на поръчката:

 1.  Доставка на един  брой употребявана комбинирана каналопочистваща машина с автоматично рециклиране на използваната вода.

 2. Регистрация на машината в КАТ

3. Гаранционна отговорност  - смяна на дефектирали части и/ или системи  в рамките на гаранционния срок, ремонт на машината /пътна помощ или транспорт до най-близкия сервиз/ и др.

4. Обучение на двама служители на възложителя за работа с машината.

Решение  - публикувано на 02.01.2019 г. С текста на решението може да се запознаетe тук.

Покана до "Евромаркет кънстракшън" EАД и документация - публикувани на 02.01.2019 г. С текста на документите може да се запознаетeтук.

Протокол от проведени преговори  - публикуван на 15.01.2019 г. С текста на протокола може да се запознаетe тук.

Доклад на комисията  - публикуван на 15.01.2019 г. С текста на доклада  може да се запознаетe тук.

Решение за определяне на изпълнител  - публикуван на 15.01.2019 г. С текста на решението  може да се запознаетe тук.

Договор  - публикуван на 20.02.2019 г. С текста на договора  може да се запознаетe  тук.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 20.02.2019г. С текста на обявлението можете да се запознаете тук.

Обявление за приключване на договор - публикувано на 12.08.2019г. С текста на обявлението можете да се запознаете тук.

Адрес

гр. Разград 7200
ул. "Сливница" № 3 A

e-mail :
dunavrz@abv.bg

Денонощни телефони:
084 661155 – общ.Разград, общ.Цар Калоян, общ. Завет и общ. Кубрат
08475 2002 – общ. Лозница